A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Harstad skole

Informasjonshefte om rutiner og praksis

Skolen har sendt ut et informasjonshefte om rutiner og praksis på Harstad skole.

Du finner heftet her: Harstad skoles praksis

20.08.2014

Skolestart høsten 2014

Skolestart for grunnskolene i Harstad kommune er tirsdag 19.august. Les mer om oppstarttidspunkt for hver skole under.

12.08.2014

Vedrørende søknad om skoleskyss

Viser til skriv sendt ut i ranselpost uke 22 og kommer her med en presisering. Alle elevene på barnetrinnet som bor i området Hagebyen/Trondenes trenger ikke søke om skoleskyss. Dette fremkommer av vedtak i kommunestyre 26.jan 2012, som står skrevet på side 2 i skrivet.

30.05.2014

PERMISJON FOR ELEVENE – PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

Permisjonsreglementet for elever i Harstad kommune er endret. Endringene gjelder for samtlige skoler, og vil gjelde fra 01.01.14. Endringene er en presisering av viktigheten av tilstedeværelse for elevene i skoleåret.

18.11.2013

Brann på Harstad skole

Viktig informasjon til foresatte

Brannen på skolen har ført til at hele bygget er stengt inntil videre. I mellomtiden vil elevene få skoletilbud på gamle ungdomsskolen.

28.10.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.
15.02.2013

Trafikksikkerhetstiltak Hagebyen

Skolen har fått henvendelse fra BOREAL vedrørende buss til skolen om morgenen.
25.01.2013

Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune satte i høst i gang prosjektet «Trygg ferdsel på den digitale arena». Prosjektet har som mål å forhindre mobbing og uheldig digital atferd blant barn og unge, samt redusere omfang av helseplager forårsaket av mobbing. Målgruppen er elever i 5. klasse og deres foresatte. I uke 8 vil det settes et ekstra fokus på temaet.
19.12.2012
Powered by CustomPublish AS