A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Harstad skole

Stenger gata mellom riksveg 83 og Jonas Lies gate i én uke

Statens vegvesen stenger gata mellom riksveg 83 og Jonas Lies gate i en uke fra mandag 18.april.

Kart over Sama

15.04.2016
Bruk hue logo

BRUK HUE - SKOLEKAMPANJE OM SKJULT MOBBING & SIKKERHET

Tilgang til nett og mobil har skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre blir slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke stadig nyere teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

07.04.2016

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN FOR HARSTAD SKOLE

Harstad kommunestyre har i møte 10.03.16 sak 16/54 vedtatt reguleringsplan for Harstad skole.

17.03.2016
Deltakere i

LES for svingende!

22.02.2016

Søkeprosess SFO-plass

Informasjon om søkeprosess finner du her.

22.02.2016

Harstad skole som mottaksskole

Harstad skole var torsdag 4.februar omtalt i Harstad tidende. Skolen som er mottaksskole har 350 elever hvor 100 elever er fra 30 ulike nasjoner. Dette gjør oss tl en internasjonal skole med fokus på integrering. Vi er stolte over det arbeidet lærere og elever legger ned for å skape en god og trygg skolehverdag.

04.03.2016

TL-avslutning

Fredag 5.februar dro gjengen som har vært trivselsledere høsten 2015 på bowling. Skolen ønsker med dette å takke en fantastisk gjeng for innsatsen de har lagt ned i friminuttene i høst. Trivselslederne gjør en viktig jobb i friminuttene, ved å skape et godt skolemiljø gjennom å arrangere ulike aktiviteter for alle elevene på skolen

05.02.2016

KUNNGJØRING OFFENTLIG ETTERSYN:

REGULERINGSPLAN FOR HARSTAD SKOLE

Planutvalget har den 10.12.15, sak 15/131 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Harstad skole ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.
22.12.2015

Endret busstrassè for rute 12

Busstrasé for rute 12 – Trondenes

Endring gjelder fra 4.januar.

 

 

20.12.2015

Juleverksted for 1. – 4. trinn

Mandag og tirsdag arrangerte 1.-4.trinn juleverksted. I aldersblandede grupper var det stor aktivitet og herlig julestemning.

08.12.2015
Powered by CustomPublish AS